You are here Intro Cookie info

Cookie info

zásady pro nakládání s osobními údaji

 

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.

informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů z naší strany (provozovatelem Travelmate.cz je Martin Brabec, Jugoslávských Partyzánů 150/48, 16000 Praha 6 (dále také „Travelmate“ nebo  „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Osobní údaje, která zpracováváme na základě toho, že jste navštívili naše webové stránky, závisí na tom, jaké údaje nám poskytnete. Pokud vstoupíte na naše stránky, ale dále s námi nebudete komunikovat, budeme zpracovávat jen údaje obsažené v cookies, které jsou nezbytné pro chod našich stránek (další informace najdete v odstavci ‚Cookies‘). Pokud se snad rozhodnete s námi komunikovat, například tím, že odešlete formulář žádosti, budeme zpracovávat údaje, které nám poskytnete, k účelům uvedeným ve formuláři. Některá pole jsou povinná, protože bez nich bychom vás nemohli dále kontaktovat a na vaši žádost odpovědět.

Když nás kontaktujete, požadujeme vyplnění některých datových polí, abychom mohli vaši žádost zpracovat. Můžete se rozhodnout, že nám poskytnete další osobní údaje včetně osobních údajů zvláštní kategorie. Jestliže nám poskytnete jakékoli osobní údaje zvláštní kategorie, dáváte nám tím souhlas s jejich zpracováním.

Osobní údaje získáváme především přímo od Vás na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies níže).

jak vaše osobní údaje využíváme

Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 • Analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům.
 • Uzavření smlouvy a její plnění: Pokud uvedete, že máte zájem stát se klientem společnosti Travelmate, použijeme vaše osobní údaje při přípravě na uzavření smlouvy s vámi na poskytování služeb. Možná budeme data poskytnutá prostřednictvím našich webových stránek používat i dále za účelem plnění našich povinností plynoucí ze smlouvy s vámi.
 • Plnění zákonných požadavků a předpisů.
 • S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail info@travelmate.cz nebo písemně na výše uvedené adrese.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí 2 roky od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

právní základ zpracování vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti našich stránek, v souvislosti s analýzou a zlepšováním našich služeb);

komu poskytujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • jiným osobám pomáhajícím nám se zajišťováním bezpečnosti, analytiky a personalizované tvorby pro výše uvedené účely;
 • jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, které zahrnují společnosti ze skupiny a. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

CO JSOU TO COOKIES a jak je využíváme

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

 • zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče (otevřete prohlížeč v anonymním okně nebo využijte dalších možností anonymizace přístupu); nebo
 • můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@travelmate.cz.

jaká jsou vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

jak chráníme vaše osobní údaje

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, po­třebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpo­vědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky (v pracovní době) na tel. č.: +420 606 128 004, e-mailu info@travelmate.cz nebo písemně na výše uvedené adrese.

Up